Dr. Molontay Roland

Chief Data Officer, Founder, Data Lead

Molontay Roland a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézetének egyetemi docense, kutatási területe az adattudomány és a hálózattudomány köré összpontosul. Néhány évvel ezelőtt megalapította a Human and Social Data Science Laboratóriumot (HSDSLab), melynek missziója az adattudomány és hálózattudomány alapkutatási eredményeinek átültetése nagy jelentőségű társadalomtudományi, humánpolitikai és üzleti problémák megoldására. Molontay Roland kutatásai első sorban arra keresik a választ, hogyan lehet a statisztika, a gépi tanulás és a hálózatelmélet eszközeit oktatástudományi, egészségügyi és ipari problémák megoldására felhasználni.

Molontay Roland több mint 40 tudományos közlemény szerzője, neves nemzetközi konferenciák rendszeres előadója, számos szakmai díj, köztük a Farkas Gyula Emlékdíj és a Bárány Róbert Díj kitüntetettje.

Budapesten született és nevelkedett, alapszakos és mesterszakos alkalmazott matematikusi diplomáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetmen szerezte, később itt lett a matematika és számítástudományok doktora. Nemzetközi tapasztalatot vendégdoktoranduszként az egyesült államokbeli Brown Egyetemen, illetve vendégkutatóként az Indiana University Bloomingtonban szerzett. Jelenleg a BME Sztochasztika Tanszék egyetemi docense, az ELKH-BME Sztochasztika Kutatócsoport tudományos munkatársa, a BME Human and Social Data Science Laboratórium vezető kutatója, a BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék és az Aquincum Institute of Technology oktatója.